Inauguracje roku akademickiego

Wczoraj zostałam oficjalnie studentką. W pięknej Auli Kryształowej odbyła się inauguracja roku akademickiego. Gości witał Ludowy Zespół Artystyczny Promni w strojach ludowych. Uroczystość zaczęła się hymnem Polski – chór śpiewał pięknie, aż ciarki miałam na ciele. Potem Rektor powitał wszystkich gości specjalnych, w tym rektorów i profesorów innych uczelni w Polsce, a także goszczących u …