7 grzechów głównych w gastronomii

Gastronomia jak każda branża ma swoje wady i zalety, które tworzą całokształt jej profilu. Gość przychodząc do restauracji jest ciekawy tego, co go spotka, co za chwilę poda mu się na talerzu. Charakter lokalu, jedzenie i panująca atmosfera zadecyduje o tym, czy osoba ta przyjdzie ponownie i może nawet miejsce poleci, czy jednak będzie omijała je szerokim …